Secretarius footer logo

ZOEKEN NAAR VAKMANSCHAP, DAAR DRAAIT HET OM

Heb je een ingewikkeld probleem op te lossen? Pluis een casus helemaal uit en ga op zoek naar elkaars vakmanschap, zegt Eva Kwakman, werkzaam bij het interimprogramma voor overheidsmanagers van de Algemene Bestuursdienst. De weg naar verandering ligt in de haarvaten. ‘Waarom, voor veel mensen klinkt dat als een oordeel. Maar voor mij is dat […]

ALS JE VAN ELKAAR LEERT, WANDEL JE SAMEN OP

Verbinding – in het werk van secretaris Ruud Kuhn vind je dat begrip terug in alle lagen. Als secretaris van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) werkt hij aan verbinding via het verslag, via de vergaderstukken en via het borrelplankje. Wat helpt, is de open verhouding met zijn directeur-bestuurder Irene van Harten. ‘Als Ruud […]

VRAGEN GEVEN VERBINDING, ANTWOORDEN VAAK EEN KLOOF

De besluitvaardige directeur versus de meer beschouwende secretaris – Martijn Blaauw verenigde tot voor kort beide rollen in zich. Hij is bestuurssecretaris én was tot oktober 2023 tevens ad interim directeur zorg en bedrijfsvoering van het cluster Medisch Oncologische Disciplines van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en het Nederlands Kanker Instituut. Verbinden is een groot deel […]

HOE HARDER JE CONFLICT WEGPOETST, HOE HARDER JE HET IN JE GEZICHT KRIJGT

Nederlanders mogen de reputatie hebben bot en direct te zijn, maar intussen laten ze veel ongezegd omdat ze niet kunnen omgaan met conflict. Terwijl juist conflict de sleutel is tot goede governance, zegt onderzoeker, adviseur en auteur Marilieke Engbers. Verbinden? Prima, maar ga spanningen niet uit de weg, waarschuwt ze. Want samen goed omgaan met […]

DIALOOG EN GRENZEN IN HET AANNEMEN VAN SECRETARIELE ROLLEN

Het is donderdag einde dag, ik word gebeld. Of ik tijd heb voor een opdracht waar een ervaren secretaris voor nodig is, de rol moet worden neergezet (want is nieuw). Ook is er iemand nodig die in staat is om verandering aan te brengen qua cultuur in het stafbureau, mensenkennis heeft, meters kan maken en […]

MET REGELS RED JE HET NIET, WAARDEN ZIJN HET ECHTE CEMENT

Decennia lang aandacht voor ethiek in organisaties en bedrijven hebben veel goeds opgeleverd, maar wat meer lucht in de discussie over integriteit is welkom. Dat zegt Muel Kaptein, partner bij KPMG en hoogleraar bedrijfsethiek en integriteitsmanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ‘Voor je het weet worden overal mensen onthoofd en is goed nooit goed genoeg.’ […]

HET IS DE VRAAG OF JE MENSELIJK GEDRAG KUNT INKAPSELEN MET REGELS

Jarenlang was integriteit van bestuurders een onuitputtelijke bron van verhalen voor journalist Rob de Lange; bij Nova, Vrij Nederland, Buitenhof en Het Financieele Dagblad. Tegenwoordig laat hij het over aan collega’s. Moe wordt hij van de reflex om integriteit te vangen in codes, regels en toezicht. ‘Uiteindelijk gaat het gewoon om fatsoen.’  In 2014 schreef […]

IEDEREEN HEEFT EEN GEWETEN, DAAR MOET JE BEGINNEN

Soms mogen dingen van de wet, maar moeten ze dan ook? Compliance is niet hetzelfde als ethiek, benadrukt Joost Röselaers, predikant van Vrijburg, de remonstrantse kerk in Amsterdam Zuid. Compliance maakt mensen lui. Eigenlijk, zegt hij, zou elke organisatie een huisethicus moeten hebben. ‘Iemand bij die je binnen kunt stappen en zeggen: dit mag, maar […]

VAN EEN SECRETARIS MAG JE NIET VERWACHTEN DAT HIJ NIET LOYAAL IS AAN DE BESTUURDER

De bestuurssecretaris die bestuur én toezichthouder ondersteunt, is typisch voor de Nederlandse consensuscultuur. Het kan ook prima, zegt Rienk Goodijk, bijzonder hoogleraar governance in het (semi-)publieke domein aan het Zijlstra Center van de VU in Amsterdam. Mits je afspraken maakt die het voor de secretaris mogelijk maken om in dat subtiele evenwicht te opereren, en […]

JE MOET DESKUNDIG ZIJN EN MENSEN MOETEN JE AARDIG VINDEN

Mettiena Leemeijer is al meer dan twintig jaar bestuurssecretaris in de zorg en het onderwijs. De laatste decennia heeft ze het vak zien evolueren rond het begrip governance. Een verkeersagent voor zorgvuldige besluitvorming is nodig, maar het moet niet doorschieten, vindt ze. ‘We roepen altijd wel dat we minder regels willen, maar intussen…’ Toen ze […]