Secretarius footer logo

DISCLAIMER

Teksten op en de inhoud van de website van Secretarius zijn van algemene informatieve aard. Secretarius werkt zorgvuldig maar kan de juistheid en volledigheid van teksten op en inhoud van deze website niet garanderen.

Secretarius is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebruik door derden van teksten en inhoud afkomstig van deze website.

De informatie op deze website wordt regelmatig vernieuwd en aangevuld. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Omwille van de leesbaarheid wordt op deze website in de mannelijke vorm naar personen verwezen. Overal waar hij staat, is ook zij bedoeld.

PRIVACYVERKLARING

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website van Secretarius en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. De volledige tekst van onze Privacyverklaring vindt u hier.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Op onze website zijn buttons opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze buttons worden gerealiseerd door de codes die worden aangeleverd door deze sociale netwerken zelf.
Leest u de privacyverklaringen van deze sociale netwerken (zij kunnen regelmatig wijzigen) om te zien wat zij doen met persoonsgegevens, die zij volgens deze code verwerken.

SOCIALE NETWERKEN

Op onze website zijn buttons opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze buttons worden gerealiseerd door de codes die worden aangeleverd door deze sociale netwerken zelf.
Leest u de privacyverklaringen van deze sociale netwerken (zij kunnen regelmatig wijzigen) om te zien wat zij doen met persoonsgegevens, die zij volgens deze code verwerken.

INZAGE, CORRECTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Indien u een relatie met Secretarius heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de onjuiste of misleidende persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen. Voor inzage of correctie stuurt u een bericht naar onderstaand adres:

Secretarius B.V.
Van Heenvlietlaan 200
1083 CM Amsterdam