De secretaris en medezeggenschap

Gastauteur: Arthur Hol Bestuurssecretarissen geven vaak aan dat het zijn van spin in het web sjeu geeft aan de functie, zowel op proces als -tot op zekere hoogte- inhoudsniveau de primaire ondersteuner zijn richting de belangrijke interne en externe stakeholders van de voorzitter van het bestuur en, in geval van een ‘dubbelrol’, de RvC of RvT. […]