Secretaris Zorg

De secretaris binnen de zorg

De zorg staat voor grote uitdagingen de komende jaren. In een tijd van personeelstekort moet er persoonsgerichte zorg geleverd worden op een duurzame manier in een vergrijzende samenleving. De samenwerking met andere organisaties, cliënten, medewerkers, vrijwilligers en naasten staat daarbij centraal. De snelheid en omvang van de ontwikkelingen in de zorg vragen van bestuurders en toezichthouders een proactieve manier van werken. Een goede en professionele secretaris biedt daarbij uitkomst als facilitator, begeleider van procedures en processen, klankbord en sparringpartner, maar ook als bewaker van de governance en compliance.

Op deze pagina vertellen wij meer over hoe de secretaris ondersteuning biedt en waarde toevoegt voor bestuur en medezeggenschap in de zorg.

Bestuurssecretaris zorg

Ziekenhuizen en zorginstellingen bestaan uit diverse organen die allemaal en met elkaar tot doel hebben cliënten de best passende zorg te bieden. Het dagelijks bestuur ligt in handen van een raad van bestuur of directie. Medezeggenschapsorganen en cliëntenraden moeten hierbij gehoord en gekend worden. Het toezicht op een juist bestuur valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van toezicht. De bestuurssecretarisdirectiesecretaris en ambtelijk secretaris opereren als spin in ‘t web in deze complexe omgeving en zorgen voor een constructieve samenwerking. Ze fungeren als rechterhand van de beleidsbepalers en dragen bij aan een juist bestuur en toezicht. 

Weten welke vacatures er vacant zijn? Bekijk de vacatures secretaris raad van bestuur zorg.

De cliëntenraad

Dit medezeggenschapsorgaan komt op voor de belangen van haar cliënten. Vanuit de zorginstellingen waarvoor zij opereert dient zij middelen ter beschikking te krijgen zodat zij haar werk goed kan uitvoeren. Dit betekent ook het bieden van professionele begeleiding in de vorm van een ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris vervult vanuit zijn of haar functie een verbindende rol tussen bestuursorganen en de cliëntenraad. 

Weten welke vacatures er momenteel zijn? Bekijk de vacatures secretaris cliëntenraad. 

Op zoek naar een ander type secretaris waarmee u kwaliteit en toezicht waarborgt binnen uw organisatie of voor een speciaal project? Wij denken graag met u mee over de invulling.

Secretarius voor werving en selectie van Secretarissen binnen de zorg

Wij helpen bij de werving en selectie van secretarissen in de zorg. Wij hebben bewezen ervaring en kennis van de kaders waarbinnen de zorg georganiseerd is. Dit maakt dat wij voor ziekenhuizen en zorginstellingen een passende secretaris bieden voor iedere positie. 

Op zoek naar een secretaris? Wij vertellen graag hoe wij u kunnen bijstaan, neem contact op met 085 489 48 95 of gebruik ons contactformulier.