Secretaris binnen het onderwijs

De secretaris binnen het onderwijs

Onderwijs is een brede noemer voor alle verschillende soorten onderwijsinstellingen die we in Nederland kennen; variërend van het primaire onderwijs tot MBO, HBO en universitair onderwijs. Het werkveld van deze onderwijsinstellingen verschilt nogal. Afhankelijk van de onderwijsinstelling en de context waarbinnen de secretaris opereert vinden we deze op de verschillende niveaus van directie, college van bestuur en onderwijsraad. Wij zijn ons ervan bewust dat de positie en werkzaamheden van de secretaris per niveau en per onderwijsinstelling zowel inhoudelijk als procedureel kunnen verschillen en andere expertise en persoonlijke skills vragen. 

Op deze pagina vertellen wij meer over de secretarisrol binnen het onderwijs.

Bestuurssecretaris Onderwijs

De bestuurssecretaris opereert op het niveau van college van bestuur en heeft vaak een overstijgende rol. Daarnaast draagt hij of zij zorg voor een juist bestuur en toezicht door de organen te ondersteunen en deze binnen hun eigen verantwoordelijkheden te laten opereren. Afhankelijk van de structuur van de onderwijsinstelling kan er een rol bestaan voor een directiesecretaris die belast is met een objectieve en adviserende functie alsmede een aantal ondersteunende taken waardoor de directie optimaal kan functioneren. Aan de slag als secretaris voor het bestuur of een directie van een onderwijsinstelling? Bekijk de actuele vacatures bestuurssecretaris onderwijs

Ambtelijk secretaris examencommissie

Onderwijsinstellingen zijn bij wet verplicht om een examencommissie in te stellen die als belangrijkste taak heeft zicht te houden op de kwaliteit van examinering en diplomering. Het bestuur van een onderwijsinstelling stelt een examencommissie in en zorgt dat deze onafhankelijk kan functioneren. Een ambtelijk secretaris draagt bij aan het juist functioneren van de examencommissie en zorgt dat deze binnen haar taken en verantwoordelijkheden opereert. De ambtelijk secretaris draagt tevens zorg voor de communicatie tussen het bestuur en de examencommissie. 

Op zoek naar een ander type secretaris waarmee u kwaliteit en toezicht waarborgt binnen uw organisatie of voor een speciaal project? Wij denken graag met u mee over de invulling.

Secretarius voor werving en selectie van secretarissen binnen het onderwijs

Wij zijn gespecialiseerd in de werving en selectie van secretarissen binnen het onderwijs. Wij hebben bewezen ervaring en kennis van de kaders waarbinnen het onderwijs georganiseerd is. Dit maakt dat wij iedere onderwijsinstelling, vereniging of brancheorganisatie kunnen helpen aan de juiste secretaris. Wij vertellen graag hoe wij u kunnen bijstaan. Interesse? Neem contact op met 085 489 48 95 of gebruik ons contactformulier.