Ambtelijk Secretaris

Voor de ondernemingsraad van Dar, de afvalverzamelaar en beheerder die de openbare ruimte in de regio Nijmegen circulair, fris en groen houdt, zoeken wij een ambtelijk secretaris die:

 • hoofd- en bijzaken van elkaar van weet te scheiden
 • in staat is om een vertrouwensrelatie op te bouwen
 • de vertaalslag weet te maken van de praktijk naar de bestuurskamer
 • de rol van sparringpartner en adviseur voor de OR, het bestuur en HR vervult

Functieomschrijving

Als ambtelijk secretaris ben jij degene die zorgdraagt voor het adviseren, ondersteunen en faciliteren van de ondernemingsraad, zodat zij hun medezeggenschapstaken op een effectieve en efficiënte wijze uit kunnen voeren. Tevens adviseer je de bestuurder en HR op het gebied van medezeggenschap zodat de kwaliteit van het medezeggenschapswerk in de organisatie gewaarborgd is. Jij vormt de brug tussen bestuur en OR, richt de werkprocessen in en adviseert op strategisch niveau over het vormgeven van medezeggenschap in de organisatie.

Werkzaamheden:

 • organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van de OR
 • zorgdragen voor de nakoming van gemaakte afspraken en toezicht houden op de voortgang van genomen besluiten
 • adviseren van de OR-leden en inzicht geven in de medezeggenschapsprocessen, begeleiden bij de positionering van de OR en wegwijs maken van de leden in het OR-werk
 • adviseren van de leden van de OR, HR en de bestuurder inzake procedures en relevante en nieuwe ontwikkelingen binnen jouw vakgebied
 • advies en begeleiding bij het opzetten en uitvoering geven aan de communicatie met de medewerkers (achterban)

De organisatie

Dar is een naamloze vennootschap in eigendom van de zeven gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen. Dar heeft een zeer breed dienstenpakket op het gebied van afvalbeheer en beheer van de openbare ruimte voor de regio Nijmegen en omliggende gemeenten. Naast afvalinzamelaar is Dar ook adviseur beheer openbare ruimte, gladheidsbestrijder, riool- en kolkenreiniger, ongedierte- en onkruidbestrijder en terrein- en straatreiniger. De medewerkers zijn de oren en ogen in de wijken. Kortom, Dar zorgt ervoor dat de openbare ruimte circulair, fris en groen is. Dit doen we Samen Beter, met Trots en dat doen we Veilig.

Functie-eisen

Kennis en ervaring:

 • minimaal HBO-werk- en denkniveau, bij voorkeur een vakopleiding als AS
 • 3 – 5 jaar ervaring met het ondersteunen en begeleiden van medezeggenschapsorganen
 • kennis van de WOR en relevante wet- en regelgeving
 • ervaring/affiniteit met publiek/privaatrechtelijke productiebedrijven
 • kennis en ervaring met het neerzetten en bewaken van documentatiesystemen en werkprocessen

Vaardigheden:

 • sociale vaardigheid om mensen op alle niveaus binnen de organisatie bij elkaar te krijgen
 • sterk in schriftelijke communicatie
 • een gezond analytisch vermogen gecombineerd met een praktische benadering
 • focus kunnen houden en hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen scheiden
 • gevoel voor systematiek en ordelijkheid

Gedragscompetenties:

 • ondernemend en flexibel
 • verbindend en overtuigend
 • pragmatisch en accuraat
 • een positieve en toegankelijke instelling
 • sensitief en vertrouwenwekkend

Arbeidsvoorwaarden

Dar biedt een opdracht voor gemiddeld 8 uur per week voor een periode van circa 6 maanden, met de optie tot verlenging. De werkzaamheden kunnen voor een deel vanuit huis verricht worden; aanwezigheid op de werkvloer is daarnaast ook van belang om connectie te maken met de achterban en de organisatie, bij voorkeur op de dinsdag. De OV en OR vergaderingen (6 x per jaar) vinden met name plaats op donderdag; incidenteel kan ook worden uitgeweken naar de woensdag.
De ingangsdatum is zo spoedig mogelijk.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Janine Fidder op nummer 085 489 489 5.
Een motivatie en cv graag sturen naar: info@secretarius.nl

In verband met de overstap naar een nieuw CRM-systeem willen wij je vragen je sollicitatie per e-mail te sturen naar info@secretarius.nl of vseur@secretarius.nl

Dit verzoek geldt vanaf vrijdag 28 januari t/m maandag 1 februari. Bij voorbaat dank.

Deel deze vacature

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Ambtelijk Secretaris

Voor de ondernemingsraad van Dar, de afvalverzamelaar en beheerder die de openbare ruimte in de regio Nijmegen circulair, fris en groen houdt, zoeken wij een ambtelijk secretaris die:

 • hoofd- en bijzaken van elkaar van weet te scheiden
 • in staat is om een vertrouwensrelatie op te bouwen
 • de vertaalslag weet te maken van de praktijk naar de bestuurskamer
 • de rol van sparringpartner en adviseur voor de OR, het bestuur en HR vervult

Functieomschrijving

Als ambtelijk secretaris ben jij degene die zorgdraagt voor het adviseren, ondersteunen en faciliteren van de ondernemingsraad, zodat zij hun medezeggenschapstaken op een effectieve en efficiënte wijze uit kunnen voeren. Tevens adviseer je de bestuurder en HR op het gebied van medezeggenschap zodat de kwaliteit van het medezeggenschapswerk in de organisatie gewaarborgd is. Jij vormt de brug tussen bestuur en OR, richt de werkprocessen in en adviseert op strategisch niveau over het vormgeven van medezeggenschap in de organisatie.

Werkzaamheden:

 • organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van de OR
 • zorgdragen voor de nakoming van gemaakte afspraken en toezicht houden op de voortgang van genomen besluiten
 • adviseren van de OR-leden en inzicht geven in de medezeggenschapsprocessen, begeleiden bij de positionering van de OR en wegwijs maken van de leden in het OR-werk
 • adviseren van de leden van de OR, HR en de bestuurder inzake procedures en relevante en nieuwe ontwikkelingen binnen jouw vakgebied
 • advies en begeleiding bij het opzetten en uitvoering geven aan de communicatie met de medewerkers (achterban)

De organisatie

Dar is een naamloze vennootschap in eigendom van de zeven gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen. Dar heeft een zeer breed dienstenpakket op het gebied van afvalbeheer en beheer van de openbare ruimte voor de regio Nijmegen en omliggende gemeenten. Naast afvalinzamelaar is Dar ook adviseur beheer openbare ruimte, gladheidsbestrijder, riool- en kolkenreiniger, ongedierte- en onkruidbestrijder en terrein- en straatreiniger. De medewerkers zijn de oren en ogen in de wijken. Kortom, Dar zorgt ervoor dat de openbare ruimte circulair, fris en groen is. Dit doen we Samen Beter, met Trots en dat doen we Veilig.

Functie-eisen

Kennis en ervaring:

 • minimaal HBO-werk- en denkniveau, bij voorkeur een vakopleiding als AS
 • 3 – 5 jaar ervaring met het ondersteunen en begeleiden van medezeggenschapsorganen
 • kennis van de WOR en relevante wet- en regelgeving
 • ervaring/affiniteit met publiek/privaatrechtelijke productiebedrijven
 • kennis en ervaring met het neerzetten en bewaken van documentatiesystemen en werkprocessen

Vaardigheden:

 • sociale vaardigheid om mensen op alle niveaus binnen de organisatie bij elkaar te krijgen
 • sterk in schriftelijke communicatie
 • een gezond analytisch vermogen gecombineerd met een praktische benadering
 • focus kunnen houden en hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen scheiden
 • gevoel voor systematiek en ordelijkheid

Gedragscompetenties:

 • ondernemend en flexibel
 • verbindend en overtuigend
 • pragmatisch en accuraat
 • een positieve en toegankelijke instelling
 • sensitief en vertrouwenwekkend

Arbeidsvoorwaarden

Dar biedt een opdracht voor gemiddeld 8 uur per week voor een periode van circa 6 maanden, met de optie tot verlenging. De werkzaamheden kunnen voor een deel vanuit huis verricht worden; aanwezigheid op de werkvloer is daarnaast ook van belang om connectie te maken met de achterban en de organisatie, bij voorkeur op de dinsdag. De OV en OR vergaderingen (6 x per jaar) vinden met name plaats op donderdag; incidenteel kan ook worden uitgeweken naar de woensdag.
De ingangsdatum is zo spoedig mogelijk.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Janine Fidder op nummer 085 489 489 5.
Een motivatie en cv graag sturen naar: info@secretarius.nl

In verband met de overstap naar een nieuw CRM-systeem willen wij je vragen je sollicitatie per e-mail te sturen naar info@secretarius.nl of vseur@secretarius.nl

Dit verzoek geldt vanaf vrijdag 28 januari t/m maandag 1 februari. Bij voorbaat dank.

Deel deze vacature

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Andere vacatures