Algemeen bestuurssecretaris

Ben jij een senior bestuurssecretaris die in staat is als rechterhand van het college van bestuur deze rol professioneel invulling te geven? Houd je van een innovatieve werkomgeving en van structuur aanbrengen? Ben je in staat zowel te verbinden als te overtuigen? Kun je als natuurlijke gesprekspartner binnen een bestuurlijke en vaak complexe werkomgeving overzicht houden?
 
Functieomschrijving     
Als algemeen bestuurssecretaris ondersteun en adviseer je het 3-hoofdige college van bestuur (CvB) van de TU Delft bij hun bestuurlijke taken op inhoudelijk en organisatorisch vlak en ondersteun je de Raad van Toezicht (RvT). Deze functie bestaat uit het goed inrichten en bewaken van de governance structuur, het voorbereiden en uitzetten van kwalitatief goed navolgbare besluitvorming en het hiërarchisch aansturen van het bestuursbureau en beheersmatig leidinggeven aan diverse afdelingen / functionarissen.
 
Het bestuursbureau bestaat uit:

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Secretariaat van het CvB
 • Ondersteuning medezeggenschap
 • Bureau bestuurlijke samenwerking

 
De diverse afdelingen of functionarissen zijn:

 • Integrity Office, Diversity & Inclusion Office
 • Ombudsfunctionaris
 • Internal audit
 • Faculteitssecretarissen

 
De overleggen waaraan je deelneemt zijn:

 • Raad van toezicht
 • (informeel) college van bestuur
 • RvT-auditcommissie
 • RvT-commissie Kwaliteit Onderwijs en Onderzoek
 • Groepsraad
 • Overleg CvB-ondernemingsraad
 • Bestuurlijke voor- en najaarsoverleggen
 • Bestuurlijk overleg TU Delft – Gemeente Delft

 
Je fungeert als inhoudelijke sparringpartner, klankbord en vertrouwenspersoon voor het CvB. Je adviseert hen gevraagd en ongevraagd. Je hebt (uiteindelijk) veel (feiten)kennis van de organisatie en je dient het overkoepelende organisatiebelang. Je bent een stevige en gelijkwaardige gesprekspartner voor de 8 decanen en 11 directeuren en je speelt ook een belangrijke rol in het goed voorbereiden van besluiten in de samenwerking met de faculteiten en het weer terugkoppelen daarvan. Er gaat veel energie zitten in het zorgen dat ideeën en voornemens rijp worden voor besluitvorming.
 
Veel van de werkzaamheden en de bewegingen van de algemeen bestuurssecretaris zijn ogenschijnlijk onzichtbaar, maar de bijdrage en het resultaat van jouw handelen zijn zeer zichtbaar en direct merkbaar. Je rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van het CvB, maar de stakeholders en de diverse gremia zijn divers en breed. Zowel intern als extern. Je voert de regie op de totstandkoming van het instellingsbeleid zoals geformuleerd door het college van bestuur en draagt zorg voor implementatie en evaluatie daarvan. Je onderhoudt vanuit die rol nauwe contacten met de decanen en de directeuren van de universiteit. En je neemt deel aan externe samenwerkingsverbanden zoals 4TU en VSNU en het bestuurlijk overleg TU Delft – Gemeente Delft. Je werkt en benadert mensen vanuit een gezonde distantie, mede om je onafhankelijkheid te betonen.
 
Het hebben van affiniteit met juridische zaken is noodzakelijk, maar je hoeft geen jurist te zijn. Je moet kunnen abstraheren van het juridische denken. Een neiging tot juridisering past ook niet bij de bestuurlijke cultuur. Het college van bestuur vraagt een proactieve en professioneel ontzorgende houding. Hoewel je een dienende rol hebt, heb je een duidelijke eigen mening, een goed reflecterend vermogen en een zuiver beeld van jouw rol. 

Wat vraagt onze opdrachtgever?
 
Een strategisch denkende, maar ook hands on vakvolwassen functionaris die regie voert, overzicht houdt en met een brede, open blik als bruggenbouwer kan functioneren. Iemand die in staat is complexiteit te reduceren en de organisatie te behoeden voor schokken van buitenaf.
 
Je hebt:
·      Een academisch werk- en denkniveau
·      Aantoonbare en ruime ervaring in een gelijkwaardige functie
·      Ervaring binnen een universiteit of vergelijkbare complexe organisatiestructuur
·      Een empathisch karakter
·      Een aangeboren talent goed met mensen om te kunnen gaan
·      Een praktische benadering
·      Een proces- en beleidsmatige denkwijze
·      Een abstraherend vermogen
·      Voldoende incasseringsvermogen
·      Een vriendelijke, benaderbare maar overtuigende houding
·      Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 
Je bent:
 
·      Initiërend en beschouwend
·      Interpersoonlijk en organisatiesensitief
·      Rolbewust en rolvast
·      Sociaal vaardig
·      Politiek sensitief en verbindend
·      Communicatief en vertrouwenwekkend
·      Flexibel én standvastig
·      In staat te sturen en te adviseren
·      Alert, scherp en kritisch op eigen werk

Wat biedt onze opdrachtgever?
·      Een uitdagende, interessante functie binnen een innovatieve universiteit die voortdurend in beweging is
·       Een contract voor 1 jaar voor bij voorkeur een voltijdse werkweek van 38 uur, maar 36 uur is bespreekbaar, met bij goed functioneren aansluitend een dienstverband voor onbepaalde tijd
·      Een salaris van minimaal € 6.405,– en maximaal € 8.371,– op fulltime basis (Schaal 16 cao Nederlandse universiteiten). Inschaling is afhankelijk van ervaring
·      Een ruime vakantieregeling (cao Nederlandse Universiteiten)
·      8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%
·      Reiskostenvergoeding conform cao o.b.v. openbaar vervoer of eigen vervoer
·      Bovenal: een inspirerende werkomgeving voor een professional met een stevige persoonlijkheid!

Over de TU Delft
De Technische Universiteit Delft is een vitale universiteit die op het gebied van technologie een breed spectrum biedt aan opleidingen en onderzoek. Het is een trotse en open gemeenschap van zeer betrokken medewerkers, studenten en alumni. Er studeren meer dan 26.000 studenten verdeeld over 8 faculteiten. De universiteit heeft een budget van circa € 800 miljoen, meer dan 6.000 medewerkers en een grote internationale gemeenschap. De TU Delft hecht grote waarde aan het borgen van de eigen identiteit, behoort tot de top van de Europese technische universiteiten. Ook bekleedt de universiteit een sterke positie in de internationale rankings. De TU Delft wil deze positie graag behouden. Andere belangrijke kenmerken zijn de unieke onderzoeksfaciliteiten, een zeer actieve studentengemeenschap en het wereldwijd vooroplopen op het gebied van online onderwijs. Als broedplaats voor het ontwikkelen van grensverleggende oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken vervult de TU Delft een belangrijke opdracht en heeft internationaal een vooraanstaande positie op het gebied van innoveren en kennistransfer. De TU Delft wil een universiteit blijven die internationaal gewaardeerd wordt voor haar grensverleggend onderzoek, vanwege de uitstekende ingenieurs die zijn opgeleid en wil ook een innovatieve samenwerkingspartij blijven voor de bedrijfspartners.
 
Geïnteresseerd?
Wij ontvangen graag zo spoedig mogelijk jouw CV en motivatie. We gaan direct in gesprek met geschikte kandidaten. Het eerste gesprek vindt plaats met de consultants van Secretarius. Eventuele vervolggesprekken vinden plaats met de opdrachtgever.

  

Deel deze vacature

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Algemeen bestuurssecretaris

Ben jij een senior bestuurssecretaris die in staat is als rechterhand van het college van bestuur deze rol professioneel invulling te geven? Houd je van een innovatieve werkomgeving en van structuur aanbrengen? Ben je in staat zowel te verbinden als te overtuigen? Kun je als natuurlijke gesprekspartner binnen een bestuurlijke en vaak complexe werkomgeving overzicht houden?
 
Functieomschrijving     
Als algemeen bestuurssecretaris ondersteun en adviseer je het 3-hoofdige college van bestuur (CvB) van de TU Delft bij hun bestuurlijke taken op inhoudelijk en organisatorisch vlak en ondersteun je de Raad van Toezicht (RvT). Deze functie bestaat uit het goed inrichten en bewaken van de governance structuur, het voorbereiden en uitzetten van kwalitatief goed navolgbare besluitvorming en het hiërarchisch aansturen van het bestuursbureau en beheersmatig leidinggeven aan diverse afdelingen / functionarissen.
 
Het bestuursbureau bestaat uit:

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Secretariaat van het CvB
 • Ondersteuning medezeggenschap
 • Bureau bestuurlijke samenwerking

 
De diverse afdelingen of functionarissen zijn:

 • Integrity Office, Diversity & Inclusion Office
 • Ombudsfunctionaris
 • Internal audit
 • Faculteitssecretarissen

 
De overleggen waaraan je deelneemt zijn:

 • Raad van toezicht
 • (informeel) college van bestuur
 • RvT-auditcommissie
 • RvT-commissie Kwaliteit Onderwijs en Onderzoek
 • Groepsraad
 • Overleg CvB-ondernemingsraad
 • Bestuurlijke voor- en najaarsoverleggen
 • Bestuurlijk overleg TU Delft – Gemeente Delft

 
Je fungeert als inhoudelijke sparringpartner, klankbord en vertrouwenspersoon voor het CvB. Je adviseert hen gevraagd en ongevraagd. Je hebt (uiteindelijk) veel (feiten)kennis van de organisatie en je dient het overkoepelende organisatiebelang. Je bent een stevige en gelijkwaardige gesprekspartner voor de 8 decanen en 11 directeuren en je speelt ook een belangrijke rol in het goed voorbereiden van besluiten in de samenwerking met de faculteiten en het weer terugkoppelen daarvan. Er gaat veel energie zitten in het zorgen dat ideeën en voornemens rijp worden voor besluitvorming.
 
Veel van de werkzaamheden en de bewegingen van de algemeen bestuurssecretaris zijn ogenschijnlijk onzichtbaar, maar de bijdrage en het resultaat van jouw handelen zijn zeer zichtbaar en direct merkbaar. Je rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van het CvB, maar de stakeholders en de diverse gremia zijn divers en breed. Zowel intern als extern. Je voert de regie op de totstandkoming van het instellingsbeleid zoals geformuleerd door het college van bestuur en draagt zorg voor implementatie en evaluatie daarvan. Je onderhoudt vanuit die rol nauwe contacten met de decanen en de directeuren van de universiteit. En je neemt deel aan externe samenwerkingsverbanden zoals 4TU en VSNU en het bestuurlijk overleg TU Delft – Gemeente Delft. Je werkt en benadert mensen vanuit een gezonde distantie, mede om je onafhankelijkheid te betonen.
 
Het hebben van affiniteit met juridische zaken is noodzakelijk, maar je hoeft geen jurist te zijn. Je moet kunnen abstraheren van het juridische denken. Een neiging tot juridisering past ook niet bij de bestuurlijke cultuur. Het college van bestuur vraagt een proactieve en professioneel ontzorgende houding. Hoewel je een dienende rol hebt, heb je een duidelijke eigen mening, een goed reflecterend vermogen en een zuiver beeld van jouw rol. 

Wat vraagt onze opdrachtgever?
 
Een strategisch denkende, maar ook hands on vakvolwassen functionaris die regie voert, overzicht houdt en met een brede, open blik als bruggenbouwer kan functioneren. Iemand die in staat is complexiteit te reduceren en de organisatie te behoeden voor schokken van buitenaf.
 
Je hebt:
·      Een academisch werk- en denkniveau
·      Aantoonbare en ruime ervaring in een gelijkwaardige functie
·      Ervaring binnen een universiteit of vergelijkbare complexe organisatiestructuur
·      Een empathisch karakter
·      Een aangeboren talent goed met mensen om te kunnen gaan
·      Een praktische benadering
·      Een proces- en beleidsmatige denkwijze
·      Een abstraherend vermogen
·      Voldoende incasseringsvermogen
·      Een vriendelijke, benaderbare maar overtuigende houding
·      Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 
Je bent:
 
·      Initiërend en beschouwend
·      Interpersoonlijk en organisatiesensitief
·      Rolbewust en rolvast
·      Sociaal vaardig
·      Politiek sensitief en verbindend
·      Communicatief en vertrouwenwekkend
·      Flexibel én standvastig
·      In staat te sturen en te adviseren
·      Alert, scherp en kritisch op eigen werk

Wat biedt onze opdrachtgever?
·      Een uitdagende, interessante functie binnen een innovatieve universiteit die voortdurend in beweging is
·       Een contract voor 1 jaar voor bij voorkeur een voltijdse werkweek van 38 uur, maar 36 uur is bespreekbaar, met bij goed functioneren aansluitend een dienstverband voor onbepaalde tijd
·      Een salaris van minimaal € 6.405,– en maximaal € 8.371,– op fulltime basis (Schaal 16 cao Nederlandse universiteiten). Inschaling is afhankelijk van ervaring
·      Een ruime vakantieregeling (cao Nederlandse Universiteiten)
·      8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%
·      Reiskostenvergoeding conform cao o.b.v. openbaar vervoer of eigen vervoer
·      Bovenal: een inspirerende werkomgeving voor een professional met een stevige persoonlijkheid!

Over de TU Delft
De Technische Universiteit Delft is een vitale universiteit die op het gebied van technologie een breed spectrum biedt aan opleidingen en onderzoek. Het is een trotse en open gemeenschap van zeer betrokken medewerkers, studenten en alumni. Er studeren meer dan 26.000 studenten verdeeld over 8 faculteiten. De universiteit heeft een budget van circa € 800 miljoen, meer dan 6.000 medewerkers en een grote internationale gemeenschap. De TU Delft hecht grote waarde aan het borgen van de eigen identiteit, behoort tot de top van de Europese technische universiteiten. Ook bekleedt de universiteit een sterke positie in de internationale rankings. De TU Delft wil deze positie graag behouden. Andere belangrijke kenmerken zijn de unieke onderzoeksfaciliteiten, een zeer actieve studentengemeenschap en het wereldwijd vooroplopen op het gebied van online onderwijs. Als broedplaats voor het ontwikkelen van grensverleggende oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken vervult de TU Delft een belangrijke opdracht en heeft internationaal een vooraanstaande positie op het gebied van innoveren en kennistransfer. De TU Delft wil een universiteit blijven die internationaal gewaardeerd wordt voor haar grensverleggend onderzoek, vanwege de uitstekende ingenieurs die zijn opgeleid en wil ook een innovatieve samenwerkingspartij blijven voor de bedrijfspartners.
 
Geïnteresseerd?
Wij ontvangen graag zo spoedig mogelijk jouw CV en motivatie. We gaan direct in gesprek met geschikte kandidaten. Het eerste gesprek vindt plaats met de consultants van Secretarius. Eventuele vervolggesprekken vinden plaats met de opdrachtgever.

  

Deel deze vacature

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Andere vacatures