De secretaris voor vereniging en stichting

De secretaris heeft de kennis en expertise om de secretariaatsvoering en het management van uw vereniging of stichting te professionaliseren. Zoekt u een nieuwe secretaris of staat u open voor een uitdaging als secretaris van een vereniging of stichting? Secretarius helpt bij het werven en plaatsen van secretarissen. 

Wij zijn er voor verenigingen en stichtingen die zijn opgericht bij notariële akte en staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Weten wat Secretarius voor u kan betekenen, bel met ons team via 085 489 48 95  of vul ons contactformulier in.

Op deze pagina lichten we de rol van een secretaris stichting en vereniging toe en vindt u de link naar de vacatures die momenteel vacant zijn. 

Functieomschrijving secretaris vereniging en stichting

Een stichting of een vereniging wordt opgericht met een specifiek (maatschappelijk) doel voor ogen. De bestuursleden en toezichthouders zijn vakinhoudelijk of vanuit ideële grondslag dan wel om andere redenen betrokken bij de realisatie van het doel van deze samenwerkingsverbanden. Vaak hebben ze een andere baan of functie naast hun bestuursfunctie. Een ‘verenigingssecretaris’ kan dan zorgdragen voor het management en de secretariaatsvoering van dergelijke verenigingen, stichtingen en beroeps- en brancheorganisaties. Afhankelijk van de behoefte die bestaat kan een secretaris zorgdragen voor de continuïteit en dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging of stichting. De werkzaamheden variëren van administratieve ondersteuning, zoals het verzorgen van mailings en ledenadministratie tot het schrijven van beleidsplannen en stakeholdermanagement.

Enkele taken en aspecten die wij terugzien in deze rol zijn:

  • Als bureaucraat zorgt de secretaris van een vereniging of stichting voor het organiseren en voorbereiden van de vergaderingen van bestuur, toezichthouders, ledenvergaderingen en de besluitvormingsprocessen van deze organen, inclusief verslaglegging. Hieronder valt ook de administratieve ondersteuning zoals het verzorgen van mailings en de ledenadministratie;
  • De secretaris van een vereniging of stichting adviseert als compliance officer over naleving van de statuten en reglementen van de vereniging of stichting en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
  • Als governance adviseur en boardroom-insider is de secretaris van een vereniging of stichting een essentiële rol toegedicht waarin deze bij uitstek de regisseur is van het spel en de machtsverdeling tussen bestuur, toezicht en de leden. De verenigingssecretaris zorgt dat alle relevante gremia binnen de kaders van de statuten en reglementen met elkaar samenwerken en kunnen functioneren, zowel als macht alsook als tegenmacht;
  • De secretaris van een vereniging of stichting speelt als oliemannetje een belangrijke rol bij de opvolging, uitvoering en evaluatie van de genomen besluiten. De secretaris van een vereniging of stichting functioneert als klankbord, betrekt interne en externe stakeholders of professionals waar nodig voor het realiseren van zaken en weet mensen binnen de vereniging of stichting bij elkaar te krijgen.
Kantoor verenigingsecretaris

Een secretaris van een stichting of vereniging focust zich op taken en activiteiten waarmee hij of zij het bestuur van dienst is en waarde weet toe te voegen.

Vacatures secretaris stichting of vereniging

Secretarius werkt voor uiteenlopende branches en organisaties. Dankzij een uitgebreid netwerk van secretarissen met ervaring op het gebied van het managen van verenigingen of stichtingen weten wij de perfecte kandidaat te vinden voor iedere positie. Bekijk onze vacante vacatures secretaris stichting of vereniging  online. Bent u of wilt u aan de slag als secretaris van een stichting of vereniging? Stuur ons dan een open sollicitatie.  U ontvangt dan als eerste nieuwe vacatures. Iedere sollicitatie wordt door ons beoordeeld en bij voldoende aanknopingspunten nemen wij altijd persoonlijk contact op.