Meeting met ambtelijk secretaris

Ambtelijk secretaris

De ambtelijk secretaris is een belangrijke schakel en constante factor om de medezeggenschapsraad in uw organisatie optimaal te laten functioneren. Bent u op zoek naar een nieuwe ambtelijk secretaris of bent u geïnteresseerd om als ambtelijk secretaris organisaties van dienst te zijn op vaste of tijdelijke basis? Secretarius helpt bij het werven en plaatsen. Snel weten wat wij voor u kunnen betekenen, bel met ons team via 085 489 48 95  of vul ons contactformulier in.

Op deze pagina meer over de ambtelijk secretaris, op welke positie in een organisatie de ambtelijk secretaris zich bevindt en wat de taken van de ambtelijk secretaris zijn.

Wat is een ambtelijk secretaris?

De ambtelijk secretaris vormt de brug tussen bestuur en OR, MR en cliëntenraad. De ambtelijk secretaris beschikt over inhoudelijke kennis om deze medezeggenschapsorganen te begeleiden en te adviseren. Daarbij faciliteert de ambtelijk secretaris werkprocessen en adviseert op strategisch niveau over het vormgeven van medezeggenschap bij complexe organisatievraagstukken. Ambtelijk secretarissen zijn werkzaam bij uiteenlopende bedrijven en organisaties variërend van zorginstellingen en culturele organisaties tot onderwijsinstellingen en semi-publiekrechtelijke instellingen. De afkorting AS wordt doorgaans gebruikt om de ambtelijk secretaris te duiden.

Positie ambtelijk secretaris

Een ambtelijk secretaris wordt door het bestuur aangesteld en biedt ondersteuning aan een OR (ondernemingsraad), MR (medezeggenschapsraad), commissie of een cliëntenraad. Vanuit deze positie is de ambtelijk secretaris de linking-pin tussen voorgaand genoemde organen en het bestuur. 

Wat doet een ambtelijk secretaris?

De ambtelijk secretaris verricht werkzaamheden op secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig gebied. De ambtelijk secretaris OR zorgt er in het bijzonder voor dat de ondernemingsraad en zijn commissies optimaal functioneren als belangenbehartiger van werknemers en als orgaan dat het beleid van het bestuur toetst. De functieomschrijving ambtelijk secretaris wordt per organisatie anders ingevuld en is ook afhankelijk van de governancestructuur. Enkele aspecten die wij vaak zien terugkomen in de rol van ambtelijk secretaris zijn:

  • Als bureaucraat zorgt de ambtelijk secretaris voor het organiseren en de voorbereiding van de vergaderingen van de medezeggenschapsorganen van de organisatie, inclusief de verslaglegging;
  • In de rol van governance adviseur en boardroom-insider is de ambtelijk secretaris bij uitstek de regisseur van het spel en de machtsverdeling tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap en zorgt dat alle relevante gremia binnen de kaders van de statuten en reglementen met elkaar samenwerken en kunnen functioneren, zowel als macht alsook als tegenmacht;
  • Als oliemannetje speelt de ambtelijk secretaris een belangrijke rol bij de opvolging, uitvoering en evaluatie van de genomen besluiten. De ambtelijk secretaris functioneert als klankbord, betrekt en informeert medezeggenschap en externe stakeholders, laat proefballonnetjes op en weet mensen en organisatieonderdelen bij elkaar te krijgen.

De functie van ambtelijk secretaris is de constante factor binnen de medezeggenschap. Een goede ambtelijk secretaris ondernemingsraad weet als geen ander op welke manier medezeggenschap vorm kan krijgen in de organisatie en welke scenario’s ingezet kunnen worden om de gewenste resultaten te bereiken. De positie, gevraagde ervaring en rol maken dat het salaris van de ambtelijk secretaris geen eenduidige maatstaf kent.

Vacatures ambtelijk secretaris

Secretarius weet dankzij een groot netwerk van ambtelijk secretarissen in heel het land een perfecte invulling te geven aan iedere positie en voor ieder type organisatie. Weten welke vacatures er op dit moment beschikbaar zijn? Bekijk onze vacante vacatures ambtelijk secretaris voor uitdagende posities bij de ondernemingsraad, bezwaarschriftencommissie of klachtencommissie. Wilt u als eerste op de hoogte gebracht worden van nieuwe vacatures? Stuur ons dan een open sollicitatie  zodat wij kunnen beoordelen of u geschikt bent voor een van onze ambtelijk secretaris functies. Ook als u als ZZP’er aan de slag wil als ambtelijk secretaris hebben wij vanuit Secretarius mooie interim opdrachten.

Ambtelijk secretaris opleiding

Als ambtelijk secretaris is het ontwikkelen en op niveau houden van de juiste skills cruciaal om continue support te kunnen leveren. Vanuit Secretarius bieden wij ambtelijk secretarissen in ons netwerk indien gevraagd advies omtrent groei en ontwikkeling. Hiervoor beschikken wij over een goed beeld van de juiste training of opleiding voor onze kandidaten.