Secretaris woningcorporaties

de secretaris Voor woningcorporaties

Woningcorporaties verzorgen een elementaire levensbehoefte in de vorm van fatsoenlijke woningen tegen een betaalbare prijs. Het volbrengen van deze kerntaak in een omgeving die steeds hogere eisen stelt, met nieuwe wet- en regelgeving en verscherpt toezicht van de Autoriteit Woningcorporaties maakt het woningbedrijf complex en interessant. Good governance en compliance voor bestuurders, beleidsbepalers en toezichthouders is dan ook een constant punt van aandacht. 

Deze aspecten en belangen komen samen in het werkveld van de secretaris. U zoekt een verbindende factor en toezichthouder die scherp is op de verantwoordelijkheden en reglementen waarbinnen bestuur en toezicht behoren te functioneren. 

Op deze pagina vertellen wij meer over hoe de secretaris hieraan bijdraagt.

Bestuurssecretaris woningcorporaties

Iedere corporatie geeft een eigen invulling aan de ondersteuning van de raad van bestuur en de raad van commissarissen (RvC). De bestuurssecretaris ziet vanuit een verbindende rol toe op het volgen van de juiste processen, zoals vastgelegd in de Woningwet en de Governancecode. Tevens fungeert de bestuurssecretaris daarbij vaak als vraagbaak vanwege zijn of haar kennis van strategie, beleid en lopende zaken. Weten welke vacatures er momenteel zijn? Bekijk de vacatures bestuurssecretaris woningcorporaties.

Op zoek naar een ander type secretaris waarmee u kwaliteit en toezicht waarborgt binnen uw organisatie of voor een speciaal project? Wij denken graag met u mee over de invulling. 

Secretarius voor werving en selectie van secretarissen voor woningcorporaties

Secretarius is gespecialiseerd in de werving en selectie van secretarissen. Wij hebben bewezen ervaring en kennis van de kaders waarbinnen woningcorporaties georganiseerd zijn. Dit maakt dat wij iedere bestuurder of commissaris kunnen helpen aan de juiste secretaris. Wij vertellen graag hoe wij u kunnen bijstaan. Interesse? neem contact op met 085 489 48 95 of gebruik ons contactformulier.