Over ons

Secretarius is gespecialiseerd in de werving en selectie van secretarissen: bestuurssecretaris, secretaris van de vennootschap, directiesecretaris, company secretary of corporate secretary. Ook vullen wij vacatures voor adjunct- en deputy secretarissen in. Zowel vaste als interim posities.

Wij vinden dat iedere organisatie een goed opgeleide, ervaren secretaris nodig heeft. Iemand die een volwaardig gesprekspartner is voor bestuurders en/of toezichthouders. Iemand die zich verantwoordelijk voelt voor een goede governance en compliance. Die toeziet op goed bestuur en goed toezicht.

De maatschappelijke verantwoordingsplicht voor juiste en goede governance en compliance stelt hoge eisen aan de secretaris op zowel professioneel gebied als op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden.

De secretaris heeft een onafhankelijke geest en een kritische observatie. Streeft voortdurend naar optimalisatie van professionaliteit en is dienstbaar aan en zorgzaam over de eigen organisatie. Bovenal wordt de secretaris gezien als deugdelijk, standvastig en wijs.

Door het werven en selecteren van de best passende secretaris draagt Secretarius bij aan het verhogen van de kwaliteit van het bestuur en het toezicht in organisaties.