Lars Kuipers

Lars Kuipers

De rol van de secretaris in het ongezegde

Marilieke Engbers, spreker op onze bijeenkomst: De olifant in de kamer, schreef:

Als je de letterlijke betekenis van secretaris opzoekt, vind je het woord “geheimschrijver” en als je de betekenis van het woord “geheim“ opzoekt vind je “iets dat niemand mag weten.” Een moderne secretaris echter, heeft meer de focus op transparantie; zoals een secretaris het zelf formuleerde: “Ik ben verantwoordelijk voor zorgvuldige en herleidbare besluitvorming”. Bij zorgvuldige besluitvorming hoort soms ook een fase van vertrouwelijkheid en hier kunnen goede redenen voor zijn. Maar soms blijven zaken geheim, die misschien juist wél uitgesproken zouden moeten worden.

Mijn promotieonderzoek heeft laten zien dat er veel redenen zijn waarom iets ongezegd en dus geheim blijft. Als het gaat om geheimen, kan er sprake zijn van denkfouten en blinde vlekken, die vanwege het feit dat informatie geheim moet blijven niet kunnen worden getoetst. De ander voor wie iets geheim moet blijven kan niet zeggen: “joh, dat zie je verkeerd”. Door geheimen kan groupthink ontstaan omdat mensen overtuigd raken van het eigen gelijk en de eigen overtuigingen niet meer met anderen toetst.

Het is dan ook van essentieel belang dat de RvC en de bestuurder bewust nadenken waarom zij bepaalde informatie geheim willen houden. De aannames over wat niet gezegd kan worden – die vaak als voor vanzelfsprekend worden aangenomen – ter discussie stellen is een belangrijke eerste stap.

Hoe kan een secretaris ervoor zorgen dat het ongezegd gezegd wordt? En dat aan wat écht geheim moet blijven een bewust besluit vooraf gaat? Ik ga er graag met je over in gesprek op de bijeenkomst van Secretarius op donderdag 23 juni!

Je kunt je nog vóór 20 juni aanmelden via info@secretarius.nl

Bijeenkomst: De olifant in de kamer

  • Donderdag 23 juni 2022
  • 13:30-17:15
  • Teylers Museum, Haarlem