Gastauteur

Arthur Hol

Arthur is regisseur, procesbegeleider, katalysator, verbinder, aanjager, luis in de pels, pionier, inspirator, sparring partner, netwerker en meer. Hij legt zich sinds jaren toe op HRM en arbeidsrecht en werkt graag voor organisaties waar men werkt aan nieuwe vormen van leiderschap en organiseren.

Hij is daarnaast werkzaam als spreker, dagvoorzitter en workshopbegeleider voor verschillende organisaties of events, over onder andere nieuw leiderschap, nieuw organiseren en de juridische en organisatieadviesaspecten hierbinnen. Ook heeft hij als auteur en co-auteur veel gepubliceerd over deze onderwerpen.

Arthur is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie, met ervaring in HRM en als organisatieadviseur bij Shell, KLM en KPMG, als moderator, programmadirecteur en procesbegeleider. Hij werkt vanuit het gedachtegoed van Conscious Contracting en Mens boven Systeem met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en ervaring met fusies, overnames, reorganisaties en organisatie(cultuur)-ontwikkelingstrajecten. Arthur Hol ziet zichzelf als verbinder van mensen en ideeën. Voor de buitenwereld geldt hij al jaren als specialist in de samenwerking tussen bestuur, intern toezicht, medezeggenschap en stakeholders.

Blogs:

De secretaris en medezeggenschap